Flik-6.4-Plan-for-psykiskt-och-socialt-omhandertagande-vid-stora-olyckor-och-katastrofer-rev-2024