Flik 6.3 Plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor