Flik 3.8 Ägardirektiv för Vingåker vatten och avfall AB