Flik 3.7 Bolagsordning för Vingåker vatten och avfall AB