Flik 3.7 Ägardirektiv för Vingåker vatten och avfall AB