Flik 3.4 Ägardirektiv för AB Vingåkershem, Vingåkers kommunfastigheter AB och Vingåkers kraft AB