Flik 3.2 Bolagsordning för Vingåkers kommunfastigheter AB