Flik 2.4 Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden