Flik 2.3 Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden