Flik-2.3-Delegationsordning-for-kultur-och-fritidsnamnden-1