Flik 2.2 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden