Flik 13.4 Dokumenthanteringsplan för tillståndsgivning för alkoholärenden inom Socialnämndenen