Flik 11.9 Avgifter och taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen