Flik 11.7 taxa för bygg- och miljönämndens uppdrag inom miljö och hälsoskyddsområdet