Flik 11.6 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet