Flik-11.6-Taxa-for-hushallsavfall-och-darmed-jamforligt-avfall-fran-annan-verksamhet-2024