Flik 11.5 Särtaxemodell för anläggningsavgifter för Vingåkers kommuns verksamhetsområden