Flik 11 27 taxa för tillsyn enligt lagen som sprängämnesprekursorer 20240415