Flik 11 26 taxa för tillsyn över avfallshantering i fritidsbåtshamnar 20240415