Flik 11.21 Avgifter för tillståndsprövning för automatspel