Flik 11.2 Avgifter för industri handel och bostadsmark