Flik-11.17-Avgifter-och-taxa-for-offentlig-kontroll-av-animaliska-biprodukter-2024