Flik 11.17 Avgifter och taxa för offentlig kontroll av animaliska bioprodukter