Flik 11.15 Avgifter och taxa för offentlig kontroll av livsmedel