Flik 11.14 Taxa för avgifter inom fritidssektorn och skolan