Flik-11.13-Taxa-for-socialnamndens-verksamheter-samt-serveringstillstand-rev-2024