Flik 11.13 Taxa för socialnämndens verksamheter samt serveringstillstånd rev 2022