Flik-11.13-Taxa-for-socialnamndens-verksamheter-samt-serveringstillstand-20240415-1