Flik 10.3 Föreskrifter för ingrepp i kommunens mark