Flik 1.30 Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda