Flik 1.29 Närvarorätt vid kommunens nämnder och styrelse