Flik 1.22 Reglemente för den gemensamma patientnämnden