Flik 1.19 Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård