2.4-Delegationsordning-for-samhallsbyggnadsnamnden-rev-feb-2024