2.4-Delegationsordning-for-samhallsbyggnadsnamnden-rev-april-2023