Planer och styrdokument

Detta är Vingåkers kommuns författningssamling. Här samlas alla typer av styrande dokument tillsammans med policys, riktlinjer, avgifter och många fler.

Dokumenten är uppdelade i fem sektioner. Organiserade, aktiverande, normerande, avgifter och taxor och föreskrifter, ospecificerade. Dessa sektioner har även olika rubriker beroende på vilken typ av dokumentet är.

Övergripande

Organiserande

Reglementen för styrelse, nämnd och råd

Aktiverande

Normerande

Riktlinje

Avgifter, taxor och föreskrifter

Avgifter och taxa

Ospecificerade