Planer och styrdokument

Här finns Vingåkers kommuns författningssamling samt övergripande styrdokument.

Övergripande

Taxor och avgifter

Reglementen för styrelser och nämnder

Riktlinjer och handlingsprogram

Kontaktkort – Kommunfullmäktige

Namn
Anna Olsson

Titel
Nämndsekreterare

Telefon
0151-193 55

E-post
anna.olsson@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80 Vingåker