Planer och styrdokument

Här finns Vingåkers kommuns författningssamling samt övergripande styrdokument.

Övergripande

Taxor och avgifter

Reglementen för styrelser och nämnder

Riktlinjer och handlingsprogram

Kontaktkort – Kommunsekreterare