Valnämndens sammanträdesprotokoll 2024

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.