Valnämndens protokoll 2019 04 25 sammanträdesprotokoll