Valnämndens protokoll 2019 03 12 sammanträdesprotokoll