Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2023

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.