Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2023

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

27 februari 2023

27 mars 2023

18 april 2023

29 maj 2023

20 juni 2023

25 september 2023

23 oktober 2023

20 november 2023

19 december 2023