Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2022

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

26 september 2022

24 oktober 2022

21 november 2022

19 december 2022