Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2020

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.