Socialnämndens sammanträdesprotokoll 2019

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

2 september 2019

7 oktober 2019

4 november 2019

2 december 2019