Samhällsbyggnadsnämnden 2024-06-18 Sammanträdesprotokoll