Samhällsbyggnadsnämnden 2024-02-27 Sammanträdesprotokoll