Samhällsbyggnadsförvaltningen 2024-06-18 Kallelse med bilagor