Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2024

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

7 maj 2024 - INSTÄLLT

17 september 2024

15 oktober 2024

10 december 2024