Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2024

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

9 april 2024

7 maj 2024

18 juni 2024

17 september 2024

15 oktober 2024

10 december 2024