Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-05 Sammanträdesprotokoll