Samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-05 Kallelse med bilagor