Samhällsbyggnadsnämnden 2023-10-17 Sammanträdesprotokoll